Tietojesuojaseloste 1.5.2018 Tietosuojaseloste Apartamentos Malaga Aeropuerto Hotel  SL  kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen.

Rekisteriseloste alla. 1. Rekisterinpitäjä Alca Hermanos 39 SL B92972447 .   Junta de  Andalucian rekisterinumero H/MA/00913    Yhteystiedot: C Santa Gema 1, Los Boliches, Fuengirola   hostalnevada( at merkki) gmail.com  puh 654483023  ja  952468305  2. Rekisteröidyt Majoitus asiakkaat. 3​. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitoon liittyvissä asioissa. 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Nimi, henkilötiedot, yhteystiedot, henkilön yritystiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen : Alca Hermanos 39  SL, C . Santa Gema 1 , Los Boliches 29640 Fuengirola, Espanja.. Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa  määritellyn ajan  mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella suoraan asiakkaalta 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yhtiön ulkopuolelle. 7. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 8. Henkilötietojen käsittelijät Asiakasrekisteriä käsittelevät Alca Hermanos 39 SL  SL yhtiön työntekijät  . Yhtiö voi  ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

​9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 13.​ ​Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Omatoimi huonevuokrausta

varauksia otetaan lähiajoille ( heinä-elokuu)

Toimiajan ulkopuolella avaimet noudettava avainboxista, ennakkosopimuksesta,

ohjeet annetaan s-postitse

Hostal Nevada. C . Santa Gema 1 , Los Boliches. Fuengirola

Apartamentos malaga aeropuerto hotel SL  B29478047  luokitus 2 tähden hostal H/MA/00913